training2

Een leven lang leren:

 

Bij Infortraining krijgen wij (gelukkig) regelmatig vraag naar trainingen. De manager wil graag 'iets' doen met zijn/haar medewerkers. Hij/zij wil verbeteren, wil hogere doelen halen en wil zijn/haar team verder versterken.

Een leven lang leren.pngVeel vragen die we krijgen komen vanuit de afdeling.  Tijdens de eerste kennismaking blijkt al snel dat er vaak niet een bedrijfsbreed ontwikkelplan is voor de medewerkers. Zeker in afgelopen crisistijd lag de focus op het behalen van de omzet en niet op de gedachte om mensen te ontwikkelen voor de langere termijn.

Terwijl wij toch toe gaan naar een maatschappij van 'een leven lang leren'. De huidige snel veranderende maatschappij vraagt flexibiliteit. Daarom zullen zowel het bedrijf als de medewerkers flexibel moeten zijn en bereid moeten zijn om te blijven ontwikkelen.

Naast het salaris, de telefoon en de auto van de zaak wordt tegenwoordig steeds meer gekeken naar de ontwikkelmogelijkheden bij een bedrijf. Dat is een duidelijke secundaire arbeidsvoorwaarde geworden die medewerkers bindt aan een bedrijf. Daarbij ligt steeds vaker de focus op persoonlijke ontwikkeling en minder op de vaktechnische ontwikkeling.

Als organisatie wordt het dus steeds belangrijker om 'een leven lang leren' onderdeel te maken van de bedrijfsvoering en zo medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Wat kan je daar als bedrijf dan aan doen:

- Zorg voor een veilige omgeving waar men fouten durft te maken

- Maak medewerkers bewust van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen, zowel op vak inhoud en zeker ook op persoonlijk vlak

- Stimuleer het geven en ontvangen van feedback (zelfreflectie)

- Bespreek met de medewerker zijn/haar ambitie, wees daarbij open over hoe lang iemand in de functie wil blijven en wat hij/zij daarna wil gaan doen (POP gesprekken)

- Denk naast training ook aan job-rotation, projecten,  stages, intervisie, coaching etc om medewerkers te helpen zich te ontwikkelen. 

<< Terug


Error loading Razor Script RightColumn.cshtml
Object reference not set to an instance of an object.

Twitter bird  Tweets