Nieuwsbrief december 2018

Themaweken voor blijvend resultaat

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven steeds hebben benoemd is een training alleen vaak niet voldoende. Om de geleerde vaardigheden te laten inslijten is het van belang dat de medewerkers over een langere periode bewust bezig blijven met de in de training behandelde onderwerpen. Alleen zo wordt een medewerker 'onbewust bekwaam'.

Poster Feedback.jpgEen van de mogelijkheden om deelnemers bewust te houden is het inplannen van 'thema perioden'. Hierbij wordt over een periode van bijvoorbeeld 2 tot 3 weken een concreet onderwerp centraal gesteld.

Bij de kick-off aan het begin van de periode wordt het onderwerp met elkaar besproken en wordt de poster en de opdracht voor die periode toegelicht. De posters worden op diverse zichtbare plekken in het bedrijf opgehangen en worden naar alle deelnemers gemaild.

Tijdens de periode worden de medewerkers door de posters en de opdracht steeds weer met het specifieke onderwerp geconfronteerd. Daarmee zijn zij er bewust en onbewust mee bezig waardoor ze zich de vaardigheid blijvend eigen maken. 

<< Terug


Error loading Razor Script RightColumn.cshtml
Object reference not set to an instance of an object.

Twitter bird  Tweets