Nieuwsbrief december 2018

Het B.O.P. systeem

BOP.png

Om als mens susccesvol te kunnen zijn in zijn eigen ontwikkeling is  trainen alleen niet genoeg. Daarom werkt Infortraining volgens het B.O.P. ontwikkel systeem. 

Ontwikkeling van mensen en hun vaardigheden gebeurt in drie stappen:

 

Bewustwording

Ontwikkelen (van vaardigheden)

Praktische toepassing

 

Bewustwording:

Wanneer mensen in de dagelijkse praktijk werken dan doen ze hun taken zoals ze dat 'gewend' zijn.

Dat betekent dat ze niet bewust bezig zijn met wat en hoe ze hun taken uitvoeren en dus ook niet nadenken dat het ook anders en zelfs beter zou kunnen.

In de eerste fase gaan we samen met de deelnemer kijken naar zijn eigen taken/vaardigheden en gaan we kijken wat hij/zij goed doet en wat beter zou kunnen. Zo helpen we de deelnemers om zich bewust te worden van de eigen sterke punten en hun valkuilen. 

Ontwikkelen:

Wanneer men zich bewust is van wat men goed doet en van wat beter kan, dan kunnen we de volgende stap zetten, die van het ontwikkelen van de vaardigheden. Hoe kan het dan beter en hoe krijg ik dat onder de knie?

Door praktische trainingen die aansluiten bij de eigen praktijk, leert men niet alleen de theorie, maar leert men deze ook toepassen.

Praktische toepassing:

Deelnemers ervaren vaak een drempel met het toepassen van de vaardigheden vanuit de veilige trainingssituatie naar de echte praktijk. Het omzetten van en in de eigen praktijk toepassen, blijkt vaak lastig.

Daarom helpen we de deelnemers over de drempel om de omzetting naar de praktijk te begeleiden. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Zie voor meer info de pagina diensten

Door de deelnemer(s) te begeleiden na de training zorg je er voor dat ze de vaardigheden in de praktijk gaan toepassen en de vaardigheden daadwerkelijk beklijven. 

<< Terug


Error loading Razor Script RightColumn.cshtml
Object reference not set to an instance of an object.

Twitter bird  Tweets